Sloopwerken en Asbestverwijdering Van der Hei

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Sloopwerken en Asbestverwijdering Van der Hei
Plaats overtreder/bedrijf: Asten

Datum constatering overtredingen

12-07-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Parkstraat 21 -
5671GD Nuenen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.