VSM Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: VSM Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Leiderdorp

Datum constatering overtredingen

19-07-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Bernadottestraat 161
2131SV Hoofddorp

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.