Asbest Professionals B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbest Professionals B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Stolwijk

Datum constatering overtredingen

22-08-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder a Asbeststof werd geproduceerd of kwam vrij in de lucht.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

- - -
- -

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.