G.D. Droog h.o.d.n DWS Sloopwerken

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: G.D. Droog h.o.d.n DWS Sloopwerken
Plaats overtreder/bedrijf: Schagen

Datum constatering overtredingen

05-09-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Molenweg 7 -
- Warmenhuizen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.