Asbest Veilig B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbest Veilig B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Ede

Datum constatering overtredingen

12-07-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Stillegging

Locatie overtreding

Hoofdstraat 147
5121JD Rijen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.