LVA Asbest en Bouw B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: LVA Asbest en Bouw B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Tilburg

Datum constatering overtredingen

29-06-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Wolfskamerweg 20
5262SJ Vught

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.