VIOS Bouw Utrecht B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: VIOS Bouw Utrecht B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Utrecht

Datum constatering overtredingen

18-09-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Dolderseweg 34 A55 32C35
3712BR Huis ter Heide

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.