Anton van Dijk Milieutechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Anton van Dijk Milieutechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Woerden

Datum constatering overtredingen

18-08-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Deken Roesstraat 13 -
3581RX Utrecht

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.