Pieterse Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Pieterse Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Apeldoorn

Datum constatering overtredingen

14-08-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Kanaal Noord 420 -
7341PA Beemte Broekland

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.