AVM B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: AVM B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Kootwijkerbroek

Datum constatering overtredingen

22-06-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

- 12 e
- Purmer

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.