Oké Milieutechniek

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Oké Milieutechniek
Plaats overtreder/bedrijf: Weesp

Datum constatering overtredingen

26-09-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder a Asbeststof werd geproduceerd of kwam vrij in de lucht.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

- - -
- -

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.