JOBO Asbest B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: JOBO Asbest B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Lunteren

Datum constatering overtredingen

09-11-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Prins Bernhardstraat 20
8331EJ Steenwijk

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.