De Vries Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De Vries Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Nieuwerbrug aan den Rijn

Datum constatering overtredingen

18-12-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Stad en Landschap 43 -
- Krimpen aan den IJssel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.