Van Meurs Grond en Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Van Meurs Grond en Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Aarlanderveen

Datum constatering overtredingen

22-11-2023

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Geesterweg 4
1911NB Uitgeest

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.