Visser Bouw Advies Beheer B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Visser Bouw Advies Beheer B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Austerlitz

Datum constatering overtredingen

06-02-2024

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Walkartweg 39 -
- Zeist

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.