Asbestovertredingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van bedrijven die zware of ernstige asbestovertredingen hebben begaan en die daarvoor van de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete hebben gekregen. Per bedrijf wordt onder andere aangegeven om welke onderneming het gaat, op welke locatie gesaneerd werd, wanneer de overtreding is vastgesteld, om welke geconstateerde overtreding(en) het ging en of er naast de boete ook een bevel tot stillegging van het werk is opgelegd.

Asbest is - zoals bekend - een zeer gevaarlijke stof voor milieu en mens. De wijze waarop openbaarmaking van inspectiegegevens op het gebied van asbestsanering plaatsvindt en wat daarbij aan gegevens wordt getoond is in een beleidsregel juridisch vastgelegd.

Voor meer informatie zie ook de pagina veelgestelde-vragen-over-openbaarmaking-ernstige-asbestovertredingen.

2 Asbestovertredingen

Vul zoekcriteria in
Naam overtreder Plaats overtreder Datum overtreding Asbest locatie
ASM Asbestsanering & Milieutechniek B.V. Sexbierum 24-09-2020 Menaam
ASM Asbestsanering & Milieutechniek B.V. Sexbierum 18-08-2020 Vrouwenparochie