ASM Asbestsanering & Milieutechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: ASM Asbestsanering & Milieutechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Sexbierum

Datum constatering overtredingen

18-08-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Mathijs Beckstraat 14 -
9077SH Vrouwenparochie

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.