ASM Asbestsanering & Milieutechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: ASM Asbestsanering & Milieutechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Sexbierum

Datum constatering overtredingen

24-09-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder d Afvalstof was niet z.s.m. verzameld en afgevoerd in geschikte verpakking.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Jouke Bakkerstrjitte 6
9036NE Menaam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.